Strona informacyjna Projektu I
                                            "Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

    W 2010 roku, Spółka Mi2Komp s.j. jeszcze jako Spółka Mi2Komp s.c. pozyskała dofinansowanie na pierwszy Projekt informatyczny z UE. Projekt dotyczy wykorzystania nowoczesnych technologii do zapewnienia niezawodnej komunikacji między dowolnym systemem głównym/centralnym a dowolną liczbą klientów odległych/satelitarnych. Zaproponowane rozwiązanie możliwa pełną, dwukierunkową komunikację. Dotyczy to zarówno elementów komunikacji między użytkownikami jak i komunikacji systemowych. Umożliwia to na przykład automatyczne zbieranie danych z rozproszonych systemów, hurtowe informowanie odbiorców o zdarzeniach, pobieranie informacji o dostarczeniu komunikatu itd. Platforma wykorzystuje potencjał urządzeń mobilnych takich jak telefony i tablety. W Projekcie staraliśmy się wykorzystywać wszelkie możliwości technologiczne jakie daje nam połączenie Internetu, komórek, oprogramowania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym.....
MI2Komp Sp.J.
ul. Czachowskiego 15
26-800 Białobrzegi
t: +48 48 37 0 38 52
f: +48 48 37 0 38 53
e: 7.2.2.P1@mi2komp.biz