Zapytanie ofertowe 04/04/2013/P1
Zapytanie ofertowe: 04/04/2013/P1.
Data: 10-04-2013.
Dotyczy zakupu: oprogramowanie grafiki serwisu www.
Termin składania ofert upływa w dniu: 23-04-2013.

Sposób nadsyłania ofert:
mailem w formacie PDF na adres:
7.2.2.p1@mi2komp.biz

pocztą na adres:
Mi2Komp s.c. Mikulski Sylwester Mikulska Milena
ul. Czachowskiego 15
26-800 Białobrzegi

osobiście do siedziby firmy:
ul. Czachowskiego 15
26-800 Białobrzegi