Zapytanie ofertowe 08/03/2012/P1
Zapytanie ofertowe: 08/03/2012/P1.
Data: 12-03-2012.
Dotyczy zakupu: Prace adaptacyjne budynku położonego w Piszu ul. Reja pod kątem realizacji w/w projektu: instalacja klimatyzacji.
Termin składania ofert upływa w dniu: 28-03-2012.

Sposób nadsyłania ofert:
mailem w formacie PDF na adres:
7.2.2.p1@mi2komp.biz

pocztą na adres:
Mi2Komp s.c. Mikulski Sylwester Mikulska Milena
ul. Czachowskiego 15
26-800 Białobrzegi

osobiście do siedziby firmy:
ul. Czachowskiego 15
26-800 Białobrzegi


W celu uproszczenia procesu przygotowania oferty oraz uniknięcia ewentualnych pomyłek, rekomendujemy wykorzystanie przygotowanego przez nas szablonu oferty.
- wersja DOC
- wersja PDF