Zapytanie ofertowe 09/03/2012/P1
Zapytanie ofertowe: 09/03/2012/P1.
Data: 12-03-2012.
Dotyczy zakupu: zakup oprogramowania systemu rozproszonych baz danych hbase do przechowywania danych źródłowych z nielimitowaną ilością węzłów odpornych na awarie wraz z know how.
Termin składania ofert upływa w dniu: 28-03-2012.

Sposób nadsyłania ofert:
mailem w formacie PDF na adres:
7.2.2.p1@mi2komp.biz

pocztą na adres:
Mi2Komp s.c. Mikulski Sylwester Mikulska Milena
ul. Czachowskiego 15
26-800 Białobrzegi

osobiście do siedziby firmy:
ul. Czachowskiego 15
26-800 Białobrzegi