Zapytanie ofertowe 01/10/2011/P1
Zapytanie ofertowe: 01/10/2011/P1.
Data: 03-10-2011.
Dotyczy zakupu: Raport pod nazwą „Analiza i rozwój rynku mobilnego w kontekście zachowań osobowych” rynku mobilnego.
Termin składania ofert upływa w dniu: 17-10-2011.

Sposób nadsyłania ofert:
mailem w formacie PDF na adres:
7.2.2.p1@mi2komp.biz

pocztą na adres:
Mi2Komp s.c. Mikulski Sylwester Mikulska Milena
ul. Czachowskiego 15
26-800 Białobrzegi

osobiście do siedziby firmy:
ul. Czachowskiego 15
26-800 Białobrzegi