Strona informacyjna Projektu II
                                            "Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

    W 2011 roku, Spółka Mi2Komp s.j. jeszcze jako Spółka Mi2Kom s.c. pozyskała dofinansowanie na Projekt platformy akceleracji i obliczeń dla zróżnicowanych danych źródłowych. Ideą Projektu jest stworzenie dedykowanej platformy obliczeniowej dla obliczeń inżynieryjnych, chemicznych czy medycznych. Celem jest stworzenie otwartej na zmiany architektury, która obecnie i w przyszłości umożliwi dowolne modelowanie wydajności dla potrzeb dedykowanych obliczeń. Spółka Mi2Komp s.j. wykorzystuje do tego zdobyte doświadczania w analizie danych statystycznych jakie przeprowadzała podczas swojej pracy z przedsiębiorstwami z sektora mediowego. Wykorzystywane są także doświadczania precyzyjnych i wielościeżkowych obliczeń w środowisku HR jakie pracownicy Spółki w przeszłości tworzyli i z sukcesem wykorzystywali przez wiele lat. Pozyskanie dofinansowania umożliwia zakup dedykowanego sprzętu i oprogramowania do stworzenia narzędzia, które umożliwia także w przyszłości tworzenia wirtualnych ośrodków przetwarzania specjalizowanych danych w ilościach hurtowych. W ramach Projektu będą przygotowywane rozwiązania tworzone na zlecenie dla specjalizowanych Klientów wymagających ekstremalnie dokładnych obliczeń lub bardzo wielu wariantów zadań zleconych przez Klientów. MI2Komp Sp.J.
ul. Czachowskiego 15
26-800 Białobrzegi
t: +48 48 37 0 38 52
f: +48 48 37 0 38 53
e: 7.2.2.P2@mi2komp.biz