Strona informacyjna Projektu II
                                            "Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

    
Spółka Mi2Komp sp.j. zrealizowała Projekt, który był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
 
Tytuł Projektu:” Platforma Akceleracji i Obliczania na podstawie zróżnicowanych danych wejściowych, dla MŚP w województwie Warmińsko-Mazurskim, lokalizowana w Piszu”
 
 
Oś Priorytetowa 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
 
Działania 7.2 - Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych
 
Poddziałania 7.2.2.- Usługi i aplikacje dla MŚP
 
W ramach realizacji Projektu została przygotowana Platforma super szybkich obliczeń.
 
Całkowity koszt Projektu:  2 533 922,99 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa: 993 000,00 zł.
Zapraszamy do współpracy !

Zapraszamy do współpracy !


MI2Komp Sp.J.
ul. Czachowskiego 15
26-800 Białobrzegi
t: +48 48 37 0 38 52
f: +48 48 37 0 38 53
e: 7.2.2.P3@mi2komp.biz