Zapytanie ofertowe 01/03/2012/P2
Zapytanie ofertowe: 01/03/2012/P2.
Data: 12-03-2012.
Dotyczy zakupu: laptop 2 sztuki, (Apple MacBook Pro 13" 2.4GHZ/8GB/250GB/GeForce 320M/SD).
Termin składania ofert upływa w dniu: 28-03-2012.

Sposób nadsyłania ofert:
mailem w formacie PDF na adres:
7.2.2.P2@mi2komp.biz

pocztą na adres:
Mi2Komp s.c. Mikulski Sylwester Mikulska Milena
ul. Czachowskiego 15
26-800 Białobrzegi

osobiście do siedziby firmy:
ul. Czachowskiego 15
26-800 Białobrzegi


W celu uproszczenia procesu przygotowania oferty oraz uniknięcia ewentualnych pomyłek, rekomendujemy wykorzystanie przygotowanego przez nas szablonu oferty.
- wersja DOC
- wersja PDF