Zapytanie ofertowe 02/04/2013/P2
Zapytanie ofertowe: 02/04/2013/P2.
Data: 08-04-2013.
Dotyczy zakupu: bezobsługowy system sprzedaży abonamentów i dostępu do danych online, 1 sztuka.
Termin składania ofert upływa w dniu: 22-04-2013.

Sposób nadsyłania ofert:
mailem w formacie PDF na adres:
7.2.2.P2@mi2komp.biz

pocztą na adres:
Mi2Komp s.c. Mikulski Sylwester Mikulska Milena
ul. Czachowskiego 15
26-800 Białobrzegi

osobiście do siedziby firmy:
ul. Czachowskiego 15
26-800 Białobrzegi