Zapytanie ofertowe 08/03/2012/P2
Zapytanie ofertowe: 08/03/2012/P2.
Data: 26-03-2012.
Dotyczy zakupu: urządzenie backup danych, 1 szuka.
Termin składania ofert upływa w dniu: 06-04-2012.

Sposób nadsyłania ofert:
mailem w formacie PDF na adres:
7.2.2.P2@mi2komp.biz

pocztą na adres:
Mi2Komp s.c. Mikulski Sylwester Mikulska Milena
ul. Czachowskiego 15
26-800 Białobrzegi

osobiście do siedziby firmy:
ul. Czachowskiego 15
26-800 Białobrzegi