Strona informacyjna Projektu III
                                            "Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

    
Spółka Mi2Komp sp.j. zrealizowała Projekt, który był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.


Tytuł Projektu: "Innowacyjne usługi udostępniania zasobów informatycznych w Piszu województwo Warmińsko - Mazurskie"


Oś Priorytetowa 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego


Działania 7.2 - Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych


Poddziałania 7.2.2.- Usługi i aplikacje dla MŚP


W ramach realizacji Projektu została przygotowana usługa udostępniania zasobów informatycznych. W ramach naszej usługi mogą Państwo:

1) przechowywać swój sprzęt informatyczny w naszej serwerowni.

2) wyjąć nasz fizyczny serwer.

3) wynająć od nas skonfigurowany dla Państwa potrzeb serwer wirtualny.

4) wynająć określoną moc obliczeniową i powierzchnię dyskową w ramach rozwiązań chmurowych.


Całkowity koszt Projektu: 1 274 034,00 zł

Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalengo: 412 250,00 zł (42,5 % wydatków kwalifikowalnych)

Wysokośc dotacji z Budżetu Państwa: 72 750,00 zł (7,5 % wydatków kwalifikowalnych)

Zapraszamy do współpracy !


MI2Komp Sp.J.
ul. Czachowskiego 15
26-800 Białobrzegi
t: +48 48 37 0 38 52
f: +48 48 37 0 38 53
e: 7.2.2.P3@mi2komp.biz