Zapytanie ofertowe 02/03/2012/P3
Zapytanie ofertowe: 02/03/2012/P3.
Data: 12-03-2012.
Dotyczy zakupu: serwery, 3 szt. - procesor: 2 ram: 16GB hdd: 8x 146GB HDD os: Linux gwarancja onsite.
Termin składania ofert upływa w dniu: 28-03-2012.

Sposób nadsyłania ofert:
mailem w formacie PDF na adres:
7.2.2.P3@mi2komp.biz

pocztą na adres:
Mi2Komp s.c. Mikulski Sylwester Mikulska Milena
ul. Czachowskiego 15
26-800 Białobrzegi

osobiście do siedziby firmy:
ul. Czachowskiego 15
26-800 Białobrzegi


W celu uproszczenia procesu przygotowania oferty oraz uniknięcia ewentualnych pomyłek, rekomendujemy wykorzystanie przygotowanego przez nas szablonu oferty.
- wersja DOC
- wersja PDF