Zapytanie ofertowe 02/07/2012/P3
Zapytanie ofertowe: 02/07/2012/P3.
Data: 31-07-2012.
Dotyczy zakupu: Ekspertyzy – audyt bezpieczeństwa.
Termin składania ofert upływa w dniu: 14-08-2012.

Sposób nadsyłania ofert:
mailem w formacie PDF na adres:
7.2.2.P3@mi2komp.biz

pocztą na adres:
Mi2Komp s.c. Mikulski Sylwester Mikulska Milena
ul. Czachowskiego 15
26-800 Białobrzegi

osobiście do siedziby firmy:
ul. Czachowskiego 15
26-800 Białobrzegi